REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

I. Wstęp

Regulamin sklepu internetowego www.gieldamundurowa.pl, której właścicielem jest firma Green World Katarzyna Papisz, ul. Strumykowa 28b/8 65-101 Zielona Góra wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się numerem NIP 924 148 09 40.

Konto bankowe: Santander Bank nr rachunku 39 1090 1535 0000 0001 4298 7124.

Kontakt ze Sklepem możliwy jest pod adresem e-mail: sklep@gieldamundurowa.pl lub telefonicznie: +48 501 396 066.

 

II. Definicje

1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu sklep internetowy Green World Giełda Mundurowa zwany jest dalej Sklepem.

2. Sprzedającym jest firma Green World Katarzyna Papisz, ul. Strumykowa 28b/8 65-101 Zielona Góra, NIP 924 148 09 40.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca zwany dalej Klientem.

4. Sklep prowadzi sprzedaż wyłącznie wysyłkową odzieży i obuwia za pośrednictwem strony www.gieldamundurowa.pl.

5. Sklep oferuje towary zwane dalej Produktami.

6. Pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, za pomocą serwisu internetowego, zostaje zawarta umowa sprzedaży produktów  w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

7. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

8. Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

III. Ochrona danych i polityka prywatności

1 Green World Katarzyna Papisz jest Administratorem Danych Osobowych Klientów dokonujących zakupy poprzez Sklep internetowy www.gieldamundurowa.pl zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

2. Klient dokonując zakupów poprzez sklep internetowy www.gieldamundurowa.pl podaje dobrowolnie swoje dane osobowe.

3. Green World Katarzyna Papisz przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zamówienia. Sprzedawca w celu realizacji zamówienia udostępnia dane osobowe Klienta innym podmiotom, takim jak urząd pocztowy, firmy kurierskie, operatorzy płatności.

4. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

 

IV. Zamówienia 

1 .Wszystkie zamówienia złożone w Sklepie są zamówieniami z obowiązkiem zapłaty.

2. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może nastąpić poprzez rejestrację w Sklepie po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub z pominięciem procedury rejestracji, po wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia z podaniem wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail, adresu dostawy, itp.  Złożenie zamówienia uwarunkowane jest zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu, Polityki prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Zamówienia w Sklepie można składać:

a) elektronicznie poprzez stronę internetową Sklepu

b) mailowo na adres: sklep@gieldamundurowa.pl

c) lub telefonicznie

4. Dokonywanie Zamówień drogą elektroniczną w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Realizacja zamówień przez Sklep odbywa się w dni powszednie w godzinach od 8:00 do 17:00 (wysyłka zamówień do godz. 14:00) – w dni robocze od poniedziałku do piątku, w sobotę od 8:00 do14:00 (nie realizujemy wysyłek w sobotę).

W niedzielę oraz w święta zamówienia realizowane są od następnego dnia roboczego.

5. Sklep rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu bądź u producentów. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie 2 dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu realizacji zamówienia. Po upływie tego czasu i braku decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, Sklep ma prawo odstąpić od realizacji niniejszego zamówienia.

6. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóty, dopóki Sklep nie potwierdził możliwości i gotowości do realizacji zamówienia.

7. Sklep potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną. Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży.

8. Produkty wysyłane są najczęściej w ciągu 1-3 dni od chwili zaksięgowania przez Sklep wpłaty – z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Czas dostawy jest uzależniony od wybranej przez Klienta formy dostawy.

 

V. Ceny 

1. Ceny Produktów podane Sklepie są w złotych polskich i zawierają podatek.

2. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

4. Podane ceny na stronie www.gieldamundurowa.pl są wyłącznie informacją handlową i nie stanowią oferty w myśl art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego

 

VI. Płatność 

1. PRZELEW BANKOWY bezpośrednio na konto bankowe Sklepu

2. PRZELEW ELEKTRONICZNY poprzez serwis Przelewy24

 

VII. Dostawa

1. Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki dostępne są na stronie Sklepu.

2. Dostawa Produktów odbywa się za pomocą firmy kurierskiej lub paczkomatem.

3. Termin dostawy określa regulamin inPost lub regulamin firmy kurierskiej. Najczęściej dostawa odbywa się następnego dnia roboczego (jednak nie później niż 3 dni robocze).

4. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty, w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.

 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 

VII. Odstąpienie od umowy (ZWROT Produktu/ów) lub WYMIANA

A.

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez poinformowanie Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia oraz zwrócić towar w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia w którym Konsument lub osoba przez niego wskazana, wszedł w posiadanie Produktu.

2. W celu dokonania skutecznego odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest do złożenia drogą mailową na adres Sklepu lub drogą pocztową na dane adresowe Sprzedającego niniejszego oświadczenie:

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży zawartej

dnia ………… następującego/-ych Produktu/ów……………………………………………………………

Data odbioru Produktu/ów………………………………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta ………………………………………………………….
Adres Konsumenta………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..

Nr konta bankowego do zwrotu……………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
Podpis Konsumenta (w przypadku gdy formularz przesyłany jest w wersji papierowej)
Miejscowość, data……………………………………………………………………….

 

3. Zwrot towaru następuje na koszt Konsumenta. Towar zwrócony „przesyłką za pobraniem” nie zostanie odebrany.

4. Konsument obowiązany jest zwrócić / odesłać Sklepowi towar wraz z PARAGONEM na adres:

Green World Katarzyna Papisz

ul. Wiejska 3

65-609  Zielona Góra

tel.: 501 396 066

kurierem na powyższy adres lub do paczkomatu ZGO04ML (Wiejska 2 65-609 Zielona Góra)

5. Zwracany Produkt nie może nosić śladów użytkowania. Powinien zostać zwrócony w takim stanie, w jakim Konsument wszedł w jego posiadanie. Towar musi być nowy, kompletny, nieużywany oraz oryginalnie zapakowany wraz z etykietami.

Zgodnie z art. 34 ust. 4 ustawy o prawach Konsumenta, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru. Zgodnie z tym przepisem, konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru powstałe na skutek korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

B.

WYMIANA TOWARU

Aby dokonać WYMIANY zakupionego Produktu należy:

  • skontaktować się ze Sprzedającym, w celu ustalenia warunków wymiany (niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, jednak nie później niż 3 dni od jej otrzymania)
  • odesłać przedmiot (bez śladów użytkowanie, nowy, z etykietami) na adres:

Green World Katarzyna Papisz

ul. Wiejska 3

65-609 Zielona Góra 

tel. 501 396 066

kurierem na powyższy adres lub do paczkomatu ZGO04ML (Wiejska 2 65-609 Zielona Góra)

– uiścić opłatę za wysyłkę zwrotną na konto bankowe lub włożyć opłatę do przesyłki (Kurier 19zł, Paczkomat 16zł)

 

IX. Warunki reklamacji. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. 

1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny lub faktura) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

2. Zgłoszenie reklamacyjne może być wysłane mailem na adres Sklepu.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru, dostarczonego osobiście lub wysłanego na poniższy adres:

Green World Katarzyna Papisz

ul. Wiejska 3

65-609  Zielona Góra

tel.: 501 396 066

*przesyłki wysłane do firmy przesyłką pobraniową nie zostaną przyjęte.

4. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

5. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie.

6. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.

7. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

8. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

9. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10. Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta

11. Do Klienta niebędącego konsumentem stosuje się odpowiednio przepisy o Rękojmi za wady zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

12. Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

13. W przypadku reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, prosimy o spisanie w obecności doręczyciela stosownego protokołu szkody. Następnie prosimy o przesłanie zakupionego towaru wraz z protokołem na adres podany w punkcie II.2.

14. W siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php zamieszczone są szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są na:

a) https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php,

b) www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,

c) uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php.

15. Konsument posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.:
a) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b) zwrócenie się do stałego sądu polubownego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa również punkt kontaktowy do spraw pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich, do zadań którego należy między innymi udzielanie pomocy Konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w sprawach sporów wynikających z transgranicznych umów zawieranych z konsumentami.

16. Konsument może skorzystać z platformy internetowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
Platformy ODR znajduje się pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL

17. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie. Sprzedawca w każdej indywidualnej będzie osobno wyrażał zgodę, bądź jej odmawiał, na korzystanie z pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentami.

X. Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca jej wykonania.

3. Sklep uprawniony jest do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych Sklepu lub znaczącej zmiany w strukturze firmy. Klient będzie informowany o każdorazowej zmianie Regulaminu przez Sklep.

 

Pozostając na stronie, zgadzasz się na użycie plików cookies Szczegóły

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close